יוסף בגדדי בצרה בגדד שירה עיראקית מורשת יהדות בבל אור יהודה