חפלה עיראקית בשנות ה80 המוקדמות עם הזמר פאוזי בקאל